720,000

Bánh Trung Thu Tôm Hùm Sốt Hong Kong

Bánh Trung Thu Bào Ngư Sốt Rượu Vang

Bánh Trung Thu Cua – Bát Bửu

Bánh Trung Thu Gà Quay – Vi Cá