960,000

Bánh Trung Thu Cua – Bát Bửu
Bánh Trung Thu Macca – Hạt Sen – Hạt Chia
Bánh Trung Thu Trà Xanh – Hạnh Nhân
Bánh Trung Thu Than Tre Sò Điệp Sốt Hong Kong
Bánh Trung Thu Tôm Hùm Sốt Hong Kong
Bánh Trung Thu Bào Ngư Sốt Rượu Vang