280,000

Combo bút + sổ da:

  • Bút ký màu bạc
  • Sổ da nâu
  • Hộp giấy cứng
  • Túi giấy