260,000

Bút + Sổ + Hộp đựng Namecard + Móc khóa:

  • Sổ lò xo bìa cứng
  • Bút ký đen viền bạc
  • Hộp đựng Namecard
  • Móc khóa vuông
  • Hộp giấy cứng
  • Túi giấy