220,000

Bánh Trung Thu Trà Sữa – Mocha

Bánh Trung Thu Phô Mai – Thanh Long