260,000

Bánh Trung Thu Khoai Môn – Hạt Phỉ

Bánh Trung Thu Gà Quay – Jambon (1 Trứng)