690,000

Bánh Trung Thu Yến Sào – Trà Xanh Macca
Bánh Trung Thu Yến Sào – Đông Trùng Hạ Thảo
Bánh Trung Thu Tôm Hùm Sốt HongKong (1 Trứng)
Bánh Trung Thu Bào Ngư Sốt Rượu Vang (1 Trứng)