390,000

Combo Bút + Sổ + Bình giữ nhiệt:

  • Sổ da nâu
  • Bình giữ nhiệt
  • Bút ký đen viền vàng
  • Hộp giấy cứng
  • Túi giấy