490,000

Combo Bút + Sổ + Bình giữ nhiệt:

  • Sổ da xanh
  • Bình giữ nhiệt hiển thị nhiệt độ
  • Bút ký xanh viền bạc
  • Hộp giấy cứng
  • Túi giấy