390,000

Combo Bút + Sổ + Bình giữ nhiệt + Namecard:

  • Bình giữ nhiệt
  • Sổ lò xo bìa cứng
  • Hộp đựng Namecard
  • Móc khóa
  • Bút ký đen viền bạc
  • Hộp giấy cứng
  • Túi giấy