760,000

Bình giữ nhiệt + Sổ + Bút + Sạc dự phòng + Namecard:

  • Sổ lò xo bìa cứng
  • Bình giữ nhiệt
  • Bút ký đen viền bạc
  • Namecard
  • Sạc Pisen trắng 10.000 mAh
  • Hộp giấy cứng
  • Túi giấy