590,000

3 Hũ Yến Chưng Đông Trùng Hạ Thảo – Táo Đỏ
3 Hũ Yến Chưng Hồng Sâm – Đông Trùng Hạ Thảo