590,000

3 Hũ Yến Chưng Nhân Sâm – Hạt Sen
3 Hũ Yến Chưng Hồng Sâm – Đông Trùng Hạ Thảo