Quà Yến Chưng Combo Khang Phúc

550,000

  • Yến Chưng Hạt Sen – Táo Đỏ – Hạt Chia
  • Yến Chưng Hạt Sen – Long Nhãn – Kỷ Tử
  • Yến Chưng Nhân Sâm – Hạt Sen
  • Yến Chưng Đông Trùng Hạ Thảo – Táo Đỏ
  • Yến Chưng Saffron – Kỷ Tử
  • Yến Chưng Hồng Sâm – Đông Trùng Hạ Thảo
Thêm đánh giá

090 334 2137 (Liên hệ đặt hàng)
093939 1489 (Dịch Vụ Quà Tặng)