560,000

Yến Chưng Hạt Sen – Táo Đỏ – Hạt Chia

Yến Chưng Hạt Sen – Long Nhãn – Kỷ Tử

Yến Chưng Nhân Sâm – Hạt Sen

Yến Chưng Đông Trùng Hạ Thảo – Táo Đỏ

Yến Chưng Saffron – Kỷ Tử

Yến Chưng Hồng Sâm – Đông Trùng Hạ Thảo