870,000

3 hũ Yến Chưng Hồng Sâm – Đông Trùng Hạ Thảo
3 Hũ Yến Chưng Nhân Sâm – Hạt Sen
3 Hũ Yến Chưng Đông Trùng Hạ Thảo – Táo Đỏ