590,000

Nho Khô Chile 220g
Xoài Sấy Dẻo 180g
Granola Mixed Nuts 180g
Cookies Chocolate Hạt Điều 150g
Classic Biscotti Mixed Nuts 150g
Vỏ Bưởi Sấy Dẻo 110g
Hộp Quà Tết An Khang Size M