690,000

Classic Biscotti Mixed Nuts 150g
Nhân Hạt Bí Xanh Mông Cổ 220g
Nho Khô Chile 220g
Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ 220g
Xoài Sấy Dẻo 180g
Hạt Điều Vỏ Lụa 180g
Hộp Quà Tết An Khang Size M