1,350,000

Vang Pháp Cote Mas Languedoc Rouge – Hộp da đỏ size L
Hạt điều vỏ lụa 180g, Hạt bí xanh Mông Cổ 220g
Nho khô Chile 220g, Hạt hạnh nhân Mỹ 220g