1,690,000

Vang Chile CLOS DE LUZ ARAO
Hạt điều vỏ lụa 180g
Hạt bí xanh Mông Cổ 220g
Nho khô Chile 220g
Hạt hạnh nhân Mỹ 220g
Hộp Quà Gỗ The Wine Box (2 tầng)