665,000

Vang Chile Fernandez
– Cabernet Sauvignon
Hạt Điều Vỏ Lụa 120g
Hạt Macca Nguyên Vỏ Úc 120g
Nhân Hạt Óc Chó Mỹ 100g
Hộp Quà Tết Hoa Thiên Điểu