995,000

Vang Tây Ban Nha
BAYANEGRA TEMPRANILLO
Hạt điều vỏ lụa 120g
Nhân hạt bí xanh Mông Cổ 160g
Hạnh nhân rang mộc Mỹ 150g
Hạt dẻ cười Mỹ 120g
Nho khô Chile 150g
Hộp quà Tết Hoa Đồng Tiền size M