2,180,000

Vang Italy ITALIA CANTINE DUE PALME CANONICO
Hạt điều vỏ lụa 450g, Hạnh nhân rang mộc Mỹ 500g, Xoài sấy dẻo 450g
Hạt bí xanh Mông Cổ 550g, Hạt dẻ cười Mỹ 450g, Classic Biscotti Mixed Nuts 300g
Hộp quà Tết Hoa Đồng Tiền size XL