1,020,000

Vang Chile Fernandez Cabernet Sauvignon Nho khô Chile 150g Nhân hạt bí xanh Mông Cổ 160g Hạt dẻ cười Mỹ 120g Hạnh nhân rang mộc Mỹ 150g Hạt điều vỏ lụa 120g Hộp gỗ xanh ngăn kéo