2,150,000

Vang Ý Due Palme Albrizzi Salento, Hạnh nhân rang mộc Mỹ 300g, Hạt macca nguyên vỏ Úc 300g, Hạt điều vỏ lụa 250g, Hộp da nâu Size L