1,550,000

Vang Tây Ban Nha Siglo Saco Tempranillo D-O-Ca Rioja
Hạt Điều Vỏ Lụa 120g, Nho Khô Chile 150g
Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ 150g, Nhân Hạt Bí Xanh Mông Cổ 160g
Hạt Dẻ Cười Mỹ 120g, Hộp Quà Ngăn Kéo – Bọc Da The Wine Box