890,000

Vang Tây Ban Nha BAYANEGRA TEMPRANILLO
Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ 220g, Nhân Hạt Bí Xanh Mông Cổ 220g
Khô Bò Lát 135g, Hộp Quà Tết Thịnh Vượng Size M