1,250,000

Vang Tây Ban Nha BAYANEGRA TEMPRANILLO – Hộp Quà Tết Thịnh Vượng Xl
Hạt Dẻ Cười Mỹ 180g, Khô Bò Lát 135g
Mực Cán Tẩm 110g, Hạt Điều Vỏ Lụa 180g
Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ 220g, Nho Khô Chile 220g