1,120,000

Vang Pháp Chales Bohen
Hạnh nhân Mỹ rang mộc 300g
Hạt điều rang muối vỏ lụa 250g
Nho khô Chile 320g
Hộp da xanh size L