1,950,000

Vang Ý Due Palme Sangaetano
Hạt hạnh nhân Mỹ rang mộc 300g, Hạt điều rang muối vỏ lụa 250g
Hạt bí xanh Mông Cổ 320g, Hộp da đỏ Size L