1,380,000

Vang Pháp Chales Bohen
Nho khô Chile 320g
Hạt điều rang muối vỏ lụa 250g
Hạt hạnh nhân Mỹ rang mộc 300g
Hạt bí xanh Mông Cổ 320g
Hạt mắc ca Úc nứt vỏ 300g
Bánh Biscotti Mixed Nuts 200g
Bộ hộp quà tết Sunrise L