490,000

Sparkling Juice –
Nước ép nho đỏ Cada
Nho Khô Chile 150g
Hạt Điều Vỏ Lụa 120g
Vỏ Bưởi Sấy Dẻo 80g
Bộ Hộp Quà Tết Tulips Garden