430,000

Bút + Sổ + Hộp đựng Namecard + Móc khóa:

  • Sổ da xanh
  • Bút ký xanh viền bạc
  • Hộp đựng Namecard
  • Móc khóa inox
  • Hộp giấy cứng
  • Túi giấy