470,000

Bút + Sổ + Sạc dự phòng mini + Móc khóa:

  • Sổ da xanh
  • Bút ký màu bạc
  • Móc khóa vuông
  • Sạc pisen nhỏ
  • Hộp giấy cứng
  • Túi giấy