Hộp quà Tết Hưng Phúc

1,250,000

Sản phẩm gồm:

 • Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ Bazanland 250g
  Cookies Nho Khô – Việt Quất Bazanland 175g
  Biscotti Mixed Nuts – Classic Bazanland 150g
  Nho Khô Jumbo Chile Bazanland 250g
  Hạt Dẻ Cười Mỹ Bazanland 210g
  Hạt Mắc Ca Nguyên Vỏ Úc Bazanland 210g
  Vang TBN BAYANEGRA TEMPRANILLO
  Bộ Hộp Quà Tết Hưng Phúc Premium Wine
Thêm đánh giá

090 334 2137 (Liên hệ đặt hàng)
093939 1489 (Dịch Vụ Quà Tặng)