460,000

Yến Chưng Đường Phèn
Yến Chưng Đường Ăn Kiêng
Yến Chưng Collagen
Yến Chưng Hạt Sen – Táo Đỏ – Hạt Chia
Yến Chưng Hạt Sen – Long Nhãn – Kỷ Tử
Yến Chưng Nhân Sâm – Hạt Sen