2,490,000

Tổ yến làm sạch – Tiêu chuẩn 50g

Kỷ tử – Hủ thủy tinh

Hạnh nhân – Hủ thủy tinh

Táo đỏ – Hủ thủy tinh

Long nhãn – Hủ thủy tinh

Đường phèn

Bộ Hộp Quà Yến Sào Cao Cấp