790,000

Bút + Sổ + Hộp đựng Namecard + Sạc dự phòng:

  • Sổ da xanh
  • Bút ký màu bạc
  • Sạc Pisen trắng 10.000 mAh
  • Hộp đựng Namecard
  • Hộp giấy cứng
  • Túi giấy