320,000

Combo Bút + Sổ + Bình giữ nhiệt:

  • Sổ lò xo bìa cứng
  • Bình giữ nhiệt
  • Bút ký màu đồng
  • Hộp giấy cứng
  • Túi giấy